به آدرس پرتال کسب و کار گپ https://developer.gap.im مراجعه کنید و وارد حساب کاربری گپ شوید. همه مراحل در ویدیو آموزشی نشان داده شده اند. توجه داشته باشید اگر می خواهید ربات تعاملی بسازید علاوه بر وارد کردن توکن در صهبات شما نیاز دارید آدرس وبهوک ارائه شده توسط صهبات برای ربات گپ تان را در پرتال کسب و کار ذکر شده وارد کنید. ویدیوی آموزشی تنظیم وبهوک به صورت مجزا در دسترس است.

صفحه1 از4