شما می توانید این ربات ها را از طریق راه اندازی سریع و آسان صهبات نیز بدون دردسر ایجاد کنید (بعد از ایجاد نیز امکان تبدیل به ربات عادی و شخصی سازی هرچه بیشتر این ربات ها وجود خواهدداشت) :

برای ساخت ربات ها تا زمانی که نیازی به استفاده از امکانات پولی صهبات نداشته باشید، هزینه ای از شما دریافت نمی شود؛ در غیر این صورت، با توجه به هزینه هایی که منابع سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم پیشرفته برای گروه صهبات دارد، به مقداری که از امکانات صهبات استفاده کنید، به مقدار استفاده ربات شما از این امکانات، هزینه ها تعیین می شوند...

ساختار ربات ها در صهبات

در این مطلب می خواهیم شما را با ساختار کلی و نحوه عملکرد ربات ساز پیشرفته صهبات، بیشتر آشنا کنیم. برای مشاهده جزئیات کامل و راهنمای جامع استفاده از صهبات، می توانید به صفحه مستندات و همچنین جهت مشاهده آموزش کار با سیستم ربات ساز پیشرفته صهبات به صفحه آموزش مراجعه کنید.