در این صفحه، آموزش های استفاده از سیستم ربات ساز پیشرفته صهبات به ترتیب از سطح ابتدایی و مقدماتی تا حرفه ای گنجانده شده تا کاربران عزیز بتوانند با استفاده از آن ها ربات های خود را به بهترین شکل ممکن در سیستم ربات ساز صهبات بسازند و لذت استفاده از یک ربات ساز حرفه ای و هوشمند را احساس کنند. برای مشاهده جزئیات کامل و راهنمای جامع استفاده از صهبات نیز می توانید به صفحه راهنما و مستندات صهبات مراجعه کنید.

فصل اول - شروع کار با صهبات

 1. آشنایی اولیه با ربات ساز پیشرفته صهبات
  (توضیح ویژگیهای کلی صهبات و مفاهیم ربات، دستور، آیتم و اتصال، در صهبات)
 2. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش اول
  (پیام ها، مستندات، ربات ها، همه اتصال ها)
 3. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش دوم (گفتگوها)
 4. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش سوم (پایگاه های داده)
 5. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش چهارم (تراکنش ها)
 6. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش پنجم (امکانات - قسمت اول)
 7. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش پنجم (امکانات - قسمت دوم)
 8. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش ششم (مطالب و محصولات)
 9. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش هفتم (عملیات زماندار)
 10. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش هشتم (صهباتفایل ها)
 11. آشنایی با میز کار و منوهای پنل صهبات - بخش نهم (باتفایل ها)

فصل دوم - ساخت ربات در پیامرسان ها: سطح مقدماتی

 1. ساخت ربات در پیامرسان ها - سطح مقدماتی: ساخت اولین ربات

...

این صفحه، هنوز در حال به روزرسانی و تکمیل است ...