فعال سازی حساب کاربری

در صورتی که به هر دلیلی بعد از ثبت نام نتوانستید حساب کاربری خود را فعال سازی کنید، از طریق این گزینه می توانید مستقیما حساب کاربری ثبت شده خود را فعال سازی کنید.

به این صورت که شماره موبایل خود را وارد می کنید و کد فعال سازی ارسال شده به آن شماره را در زیر فیلد شماره موبایل وارد کرده و گزینه فعال سازی حساب کاربری را انتخاب می کنید. حساب کاربری شما فعال می شود.