روش استفاده

این قسمت جهت توضیح و تشریح عملکرد سیستم همیار پیامرسان صهبا طراحی شده و با مطالعه این قسمت کاملا با نحوه عملکرد، امکانات و روش استفاده از سیستم همیار پیامرسان صهبا آشنا خواهید شد.