مدیریت فایل

این بخش عظیم توسط تیم فنی صهبا، جهت مدیریت فایل ها، دانلود ها و آپلودها طراحی شده و به کمک این بخش قادر خواهید بود تسلط کاملی بر روی فایل های خود داشته و آنها را مدیریت کنید.