امکان دریافت فایل

امکان دریافت فایل از طریق ربات یا دانلود با لینک مستقیم