امکان ارسال مستقیم فایل ها

امکان ارسال مستقیم فایل ها از طریق سیستم مدیریت فایل به ربات های همیار پیامرسان صهبا در پیامرسان ها مختلف ایرانی