پکیج های کاربری

در این قسمت پکیج های کاربری سیستم ربات ساز صهبا قرار دارد که با شرح تیتر وار، تفاوت های پکیج های پایه و حرفه ای را بیان می کند. کاربران گرامی در صورت تمایل می توانند با مطالعه این قسمت و نسبت به نیاز و استفاده خود، از پکیج های پایه و حرفه ای انتخاب کرده و با پرداخت مبلغ اندکی به صورت ماهیانه، از امکانات بیشتر و مفیدتری بهره مند گردند.