دسترسی مستقیم به سیستم مدیریت فایل

تسلط کامل و مستقیم به سیستم مدیریت فایل از طریق ربات های همیار پیامرسان صهبا جهت مدیریت پوشه ها، آپلود و دانلود فایل ها، مشاهده فایل ها و اعمال هرگونه تغییر در آنها مانند تغییر نام یا حذف و ...