میزکار (داشبورد)

در این قسمت شما یک لینک برای ورود مستقیم به میزکار خود در سیستم همیار پیامرسان صهبا دریافت می کنید که با لمس کردن آن می توانید بدون وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، مستقیما به میزکار خود در سیستم همیار پیامرسان صهبا وارد شوید.