دانلود از طریق آدرس فایل

در این قسمت شما می توانید با وارد کردن آدرس فایل مورد نظر، به کمک سرورهای سریع و پرقدرت صهبا، آن را مستقیما در حساب کاربری خود در سیستم مدیریت فایل صهبا دانلود کنید؛ سپس فایل خود را در ربات همیار پیامرسان خود تحویل بگیرید. به این صورت که شما می توانید نوع دریافت خود را مشخص کنید: مثلا شاید بخواهید فایل آن را مستقیما دانلود کنید، یا بخواهید فایل خود را در فرمت خود مثلا به صورت کلیپ قابل مشاهده در ربات دریافت کنید که از این قسمت قابل دسترسی است. همچنین شما در این قسمت می توانید فایل خود را حذف و یا نام آن را تغییر دهید.